Nuttige informatie

Sessies

Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Hoe lang een traject duurt is vooraf niet te zeggen, het streven is uiteraard om het traject zo kort mogelijk te houden. Soms zijn een of twee sessies voldoende, een andere keer iets meer. Dat hangt natuurlijk af van je hulpvraag en de stappen die we kunnen zetten. In een enkel geval is na het vaststellen van een heldere hulpvraag een doorverwijzing naar een andere hulpverlener zinvol.

 

4Locatie

De sessies worden gehoudenin Stoutenburgm op de Zorgboerderij Blommendal.

Het adres is:
Ruifweg 6, 3835 PN Stoutenburg.

Sommige scholen gaan er mee akkoord dat het coachen van een kind onder schooltijd gebeurt. Vraag dat voor het inplannen van een afspraak even na op de school van uw kind.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via mijn mailadres greetjeverduin@gmail.com maar bellen kan natuurlijk ook via 06-45929736.

 

Tarieven

Een sessie duurt gemiddeld anderhalf uur. De kosten per sessie zijn €110,- exclusief btw.

 

Afspraak annuleren

Gemaakte afspraken dient u uiterlijk 48 uur van tevoren te annuleren.

Afspraken die binnen 48 uur geannuleerd worden, worden volledig in rekening gebracht. U kunt een afspraak annuleren per email (greetjeverduin@gmail.com) of telefonisch (06-45929736).